Vi på Solstrålen är en liten familjär förskola med åldersintegrerad barngrupp
och hög personaltäthet. Vårt mål är att barnen ska få vistas i en tillvaro där de
känner trygghet, glädje och blir kunskapsmässigt utmanade.

På Solstrålen arbetar vi gemensamt, föräldrar och pedagoger, med att nå denna vision. Och i och med att föräldrarna gör en del av jobbet medför det att vi kan lägga mer resurser i direkt anslutning till våra barn som ökar kvaliteten på deras utbildning och en ständig förbättring av deras lär- och lekmiljö.

Våra engagerade och kunniga pedagoger, kommer att bidraga till minnesrik förskoletid, för både barnen och föräldrarna. Deras förmåga att ta tillvara på barnens unika förutsättningar, uppmärksamma dem och lyfta deras individuella egenskaper samt skapa relationer med föräldrarna stärker den familjära känslan som genomsyrar vår verksamhet.

LEDIGA PLATSER
Samtidigt som vi ökar vår personaltäthet vill vi förmedla att vi redan till hösten kan erbjuda lediga platser hos oss på Solstrålen. Oavsett ert barns ålder ser vi gärna att ni kommer med en intresseanmälan. Nästa steg blir att vi bokar er och ert barn på ett besök hos oss där ni träffar en förälder/styrelsemedlem samt en pedagog som visar er våra lokaler och berättar mer om vår verksamhet. Skicka din anmälan via KONTAKTA OSS.