VÅR LÄRMILJÖ


På Solstrålen har vi en förskola med öppna ytor, där lärmiljön anpassas efter barngruppens behov och intressen. Vår gård nyttjas i stor utsträckning men pedagogerna tar också vara på vår närmiljö som skogen, parker och pulkabackar samt bussutflykter till bibliotek, muséer eller teatrar inne i Norrköping. Att vara ute har stort fokus i vår pedagogik och vi ser att övervägande fördelar med att vara ute i så stor utsträckning det går.


UTFLYKT


När temperaturen och årstiden tillåter, går vi till skogen en gång i veckan. Då tar vi med matsäck och använder oss av skogen som lärandemiljö i vår utbildning. Och om vi har tur brukar även trollet Trulle komma på besök för att lära barnen om naturen, nya sånger och hur man bygger broar.


VÅR DAG PÅ SOLSTRÅLEN


 

Vi på Solstrålen anpassar våra öppettider efter våra familjers behov. För oss är det viktigt att underlätta livpusslet och få det att fungera med fokus på barnets bästa. Idag har vi öppet mellan 7.15-17.15.



7.15
SOLSTRÅLEN ÖPPNAR


7.30
FRUKOST
följt av aktiviteter


8.45
SAMLING OCH FRUKTSTUND
följt av aktiviteter


11.15
LUNCH
följt av aktiviteter eller
sovvila för de yngre i vagnar ute


14.30
MELLANMÅL
följt av aktiviteter


16.30
FRUKT
och varvar ner inför dagens stängning





VÅRA PEDAGOGER


På Solstrålen arbetar fyra pedagoger tätt tillsammans och bildar en gemensam arbetsgrupp. De arbetar för närvarande i pedagogpar där de delat in barngruppen i en yngre och en äldre grupp. Våra pedagoger strävar efter att varje barn, varje dag ska få känna att de haft en trygg, lärande, utvecklande och lustfylld dag på förskolan.

BAHO

REKTOR OCH FÖRSKOLLÄRARE


Baho är rektor och förskolelärare på Solstrålens förskola. Förutom att sträva efter att vara en god ledare, både som rektor och som förskollärare, är professionella och goda relationer med barnen, vårdnadshavarna och kollegor viktigt. Hon älskar sitt jobb och har stort fokus på mål och resultat samt utveckling och förbättring av förskolan. Som ledare finns hon som stöd och ger personalen förutsättningar för att göra ett gott arbete och nå uppsatta mål.

ULRIKA

BARNSKÖTARE MED ADMINISTRATIV ROLL


Ullis har också varit på Solstrålen under flera år, och är insatt i de administrativa uppgifterna på förskolan. Hon vurmar extra för barnens behov av rörelse, och är duktig på att hitta många lediga stunder där hon utmanar dem motoriskt. Hon har erfarenhet av föräldrakooperativ både som förälder och som pedagog på tidigare förskolor.

LISA

FÖRSKOLLÄRARE


Lisa har en förkärlek för lärmiljöer och är mån om att hitta kreativa och inspirerande lösningar för hur vi utformar vår miljö och verksamhet för att tillgodose varje individs behov och intressen. Hon ser relationerna till barn och föräldrar som en mycket viktig del i att skapa förutsättningar för barnens bästa förskoletid.

STINA

BARNSKÖTARE


Stina är vår pyssliga tjej, som gärna tar sig tid för att uppmuntra barnen i deras estetiska uttryck. Hon är kreativ och har mycket fantasi som hon vill delge barnen både utifrån sina egna, men framför allt barnens intressen. Hon är lugn som person och har ett stort engagemang i barngruppen.

AMANDA

FÖRÄLDRALEDIG FÖRSKOLLÄRARE


Amanda tog sin förskollärarexamen 2017 och har nu arbetat på Solstrålen i några år. Hon gillar det nära samarbetet med familjerna som föräldrakooperativet erbjuder. Hon tycker om att upptäcka tillsammans med barnen och att det är roligt och givande att i lärandet fånga upp och ta utgångspunkt i barnens egna intressen. Just nu är Amanda hemma med sin egen lilla bebis, men kommer gärna och hälsar på ibland!